PROJEKT SKANSENU W WIĄCZEMINIE

Muzeum Mazowieckie w Płocku informuje, że możliwe jest już zwiedzanie kościoła w Wiączeminie Polskim odrestaurowanego w ramach projektu stworzenia Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie korzystania z obiektu Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego.

Kontakt w sprawie zwiedzania kościoła w Wiączeminie Polskim:

Dział Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Spichlerz, ul. Kazimierza Wielkiego 11b,
09-400 Płock

e-mail: etnografia@muzeumplock.art.pl
tel. centrala (24) 262 25 95 ; (24) 262 48 69