DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

           Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe w cenie 1 zł